[UK, En]svenska[Landsspråk]

Meny

Stäng

MaterialSök interaktioner 
PAXLOVID™ (PF-07321332/ritonavir) är nu godkänt i Sverige

Ett villkorat godkännande för försäljning (Conditional Marketing Authorisation, CMA) har beviljats i EU för PAXLOVID som är avsett för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid‑19) hos vuxna som inte behöver syrgastillförsel och har ökad risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19.

Produktresumé Bipacksedel: Information till patienten Garantera äktheten   Sök interaktioner Rapportera biverkningar
Blue Box-information

Sverige/Suomi/Finland
Vnr 59 14 88

PAXLOVID™ Produktresumé

Se den fullständiga produktresumén, vilken inkluderar dosering, kliniska data och säkerhetsinformation.

Klicka här 
PAXLOVID™ Bipacksedel: Information till patienten

Se bipacksedeln som innehåller viktig information för patienten om hur man tar PAXLOVID och vad man kan förvänta sig av behandlingen.

Klicka här
Garantera äktheten hos PAXLOVID™

Äkta PAXLOVID från Pfizer kommer att inkludera Pfizers namn på ytterkartongen och kommer att förpackas i 5 blisterkartor av aluminium. Titta efter specifik text präglad på vardera sidan av tabletterna för att säkerställa att tabletterna är äkta. PF-07321332 är rosa, ovala tabletter präglade med "PFE" på ena sidan och "3CL" på den andra sida. Ritonavirtabletterna är vita till benvita, kapselformade och präglade med "H" på ena sidan och "R9" på den andra sidan.

Ytterkartongen har en färglös, blank beläggning som innehåller ett upprepat mönster av Pfizers namn och logotyp över hela kartongen. Pfizers namn och logotyp visas i kontrast mot en matt yta.

Kartongen är säkerhetsförseglad med limmade flikar i vardera ände.
​​​​​​​
Om du misstänker att den PAXLOVID du har fått kan vara förfalskad, kontakta Pfizer AB på
​​​​​​​tel: +46 (0)8 550 520 00.

Nästa sidaSök interaktioner 

Denna webbplats är avsedd enbart för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. De läkemedel som diskuteras på denna webbplats kan skilja sig gentemot andra produkttexter i andra länder. Informationen som delges är enbart avsedd för utbildningssyften.

Copyright © 2021 Pfizer Inc.  Med ensamrätt. PP-PAX-SWE-0030 JULI-2022
För svensk hälso- och sjukvårdspersonal


Dessa sidor är inte avsedda för patienter eller för allmänheten.

Jag bekräftar att jag är sjukvårdspersonal bosatt i Sverige.

Om du väljer ”Nej” kommer du att omdirigeras till covid19oralrx.com där du kan komma åt referensinformation om PAXLOVID™ (PF-07321332/ritonavir)​​​​​​​.

            Ja                       Nej