Blue Box-information

Sverige/Suomi/Finland
Vnr 59 14 88

Förlängd hållbarhet

Den 24 januari 2023 godkände Europeiska Unionen (EU) en ny hållbarhetstid för Paxlovid.

Produktinformationen för Paxlovid filmdragerade tabletter har uppdaterats med den nya hållbarheten, vilken innebär en förlängning från 18 månader till 24 månader.

Den förlängda hållbarheten gäller för produkt tillverkad efter detta godkännandedatum, men även retroaktivt för alla batcher med Paxlovid som redan har tillverkats och distribuerats före detta godkännande.

Kartonger eller blister märkta med utgångsdatum 02/2023 t.o.m. 11/2023 kan användas i ytterligare en tid efter det tryckta datumet.

Paxlovid är en sampackad produkt som består av nirmatrelvir- och ritonavirtabletter, vilka kan ha olika produktionsdatum. På grund av detta kan utgångsdatumet inte beräknas genom att lägga till 6 månader eller 12 månader till redan tryckt utgångsdatum (som bestämdes baserat på den hållbarhet som var godkänt vid tidpunkten för tillverkning) och behöver beräknas enligt de specifika batchnummer som ingår i listan nedan:

PAXLOVID® Produktresumé

Se den fullständiga produktresumén, vilken inkluderar dosering, kliniska data och säkerhetsinformation.

Klicka här

PAXLOVID® Bipacksedel: Information till patienten

Se bipacksedeln som innehåller viktig information för patienten om hur man tar PAXLOVID och vad man kan förvänta sig av behandlingen.

Klicka här

Garantera äktheten hos PAXLOVID®

Äkta PAXLOVID från Pfizer kommer att inkludera Pfizers namn på ytterkartongen och kommer att förpackas i 5 blisterkartor av aluminium. Titta efter specifik text präglad på vardera sidan av tabletterna för att säkerställa att tabletterna är äkta. Nirmatrelvir är rosa, ovala tabletter präglade med "PFE" på ena sidan och "3CL" på den andra sida. Ritonavirtabletterna är vita till benvita, kapselformade och präglade med "H" på ena sidan och "R9" på den andra sidan.

Ytterkartongen har en färglös, blank beläggning som innehåller ett upprepat mönster av Pfizers namn och logotyp över hela kartongen. Pfizers namn och logotyp visas i kontrast mot en matt yta.

Kartongen är säkerhetsförseglad med limmade flikar i vardera ände.

Om du misstänker att den PAXLOVID du har fått kan vara förfalskad, kontakta Pfizer AB på
​​​​​tel: +46 (0)8 550 520 00.