[UK, En]svenska[Landsspråk]

Meny

Stäng

MaterialSök interaktioner 
PAXLOVID®(nirmatrelvir/ritonavir) är godkänt i Sverige (nirmatrelvir är även känt som PF-07321332)

Ett godkännade för försäljning har beviljats i EU för PAXLOVID® som är avsett för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid‑19) hos vuxna som inte behöver syrgastillförsel och har ökad risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i produktresumén om hur man rapporterar biverkningar.

Produktresumé Bipacksedel: Information till patienten Garantera äktheten   Sök interaktioner Rapportera biverkningar
Blue Box-information

Sverige/Suomi/Finland
Vnr 59 14 88

Förlängd hållbarhet

Den 24 januari 2023 godkände Europeiska Unionen (EU) en ny hållbarhetstid för Paxlovid.

Produktinformationen för Paxlovid filmdragerade tabletter har uppdaterats med den nya hållbarheten, vilken innebär en förlängning från 18 månader till 24 månader. 

Den förlängda hållbarheten gäller för produkt tillverkad efter detta godkännandedatum, men även retroaktivt för alla batcher med Paxlovid som redan har tillverkats och distribuerats före detta godkännande.

Kartonger eller blister märkta med utgångsdatum 02/2023 t.o.m. 11/2023 kan användas i ytterligare en tid efter det tryckta datumet.

Paxlovid är en sampackad produkt som består av nirmatrelvir- och ritonavirtabletter, vilka kan ha olika produktionsdatum. På grund av detta kan utgångsdatumet inte beräknas genom att lägga till 6 månader eller 12 månader till redan tryckt utgångsdatum (som bestämdes baserat på den hållbarhet som var godkänt vid tidpunkten för tillverkning) och behöver beräknas enligt de specifika batchnummer som ingår i listan nedan:

Batchnummer/Lot

Tryckt utgångsdatum

Uppdaterat utgångsdatum

GC2118

februari 2023

oktober 2023

GJ0275

mars 2023

januari 2024

GP0874

november 2023

februari 2024

GP6746

november 2023

februari 2024

PAXLOVID® Produktresumé

Se den fullständiga produktresumén, vilken inkluderar dosering, kliniska data och säkerhetsinformation.

Klicka här 
PAXLOVID® Bipacksedel: Information till patienten

Se bipacksedeln som innehåller viktig information för patienten om hur man tar PAXLOVID och vad man kan förvänta sig av behandlingen.

Klicka här
Garantera äktheten hos PAXLOVID®

Äkta PAXLOVID från Pfizer kommer att inkludera Pfizers namn på ytterkartongen och kommer att förpackas i 5 blisterkartor av aluminium. Titta efter specifik text präglad på vardera sidan av tabletterna för att säkerställa att tabletterna är äkta. Nirmatrelvir är rosa, ovala tabletter präglade med "PFE" på ena sidan och "3CL" på den andra sida. Ritonavirtabletterna är vita till benvita, kapselformade och präglade med "H" på ena sidan och "R9" på den andra sidan.

Ytterkartongen har en färglös, blank beläggning som innehåller ett upprepat mönster av Pfizers namn och logotyp över hela kartongen. Pfizers namn och logotyp visas i kontrast mot en matt yta.

Kartongen är säkerhetsförseglad med limmade flikar i vardera ände.

Om du misstänker att den PAXLOVID du har fått kan vara förfalskad, kontakta Pfizer AB på
​​​​​tel: +46 (0)8 550 520 00.

Nästa sidaSök interaktioner 

Denna webbplats är avsedd enbart för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. De läkemedel som diskuteras på denna webbplats kan skilja sig gentemot andra produkttexter i andra länder. Informationen som delges är enbart avsedd för utbildningssyften.

Copyright © 2023 Pfizer Inc.  Med ensamrätt.  PP-C1D-SWE-0021 Nov-2023
För svensk hälso- och sjukvårdspersonal


Dessa sidor är inte avsedda för patienter eller för allmänheten.

Jag bekräftar att jag är sjukvårdspersonal bosatt i Sverige.

Om du väljer ”Nej” kommer du att omdirigeras till covid19oralrx.com där du kan komma åt referensinformation om PAXLOVID® (nirmatrelvir [PF-07321332] /ritonavir).

            Ja                        Nej